Özgül toprak direnci veya toprak özgül direnci… İkisi de tamamen aynı kavramları ifade ediyor olup; kenarları 1 metre uzunluğunda olan küpün direnci anlamına gelmektedir. Direnç değerleri her iletken için farklılık gösterir. Tabiatta tüm iletkenlerin direnç değerleri hesaplanabilir ve sabittir. Fakat toprak biraz daha farklıdır. Son derece fazla değişken içeren toprağın özgül direnci sabit değildir. Toprak, dünya yüzeyinin kapladığı için topraklanan akım, yani topraktan geçen akım, büyük bir yüzeyden geçer. Bu bağlamda topraklayıcılardaki akım yoğunluğunun son derece fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Toprak direnci özetle, toprağın elektrik akımını geçirirken gösterdiği tepkidir. Bu noktada Topraklama direnciyle ilgili bazı tanımları vermek yerinde olacaktır.

Özgül toprak direnci: Toprağın cinsine, nemine ve sıcaklığına bağlı olarak değişen toprağın elektriksel öz direncidir. Değişik derinliklerde farklı özgül dirençler ölçülür. Toprak özgül direnci bir kenarı 1 metre olan bir küpün direncidir ve birimi ohm.mm2/m=ohm.metredir.

Topraklayıcıların yayılma direnci (RE): Yayılma direnci topraklayıcının şekline, boyutlarına ve toprağın özgül direncine bağlıdır. Topraklayıcı ile referans toprağı arasındaki toprağın direncidir. Toprak yayılma direncinin hesaplanması için çeşitli hesap yöntemleri kullanılsa da bu yöntemler en fazla iki düşey tabakalı bölgelere kadar uygun sonuçlar vermektedir.

Topraklama Direnci: Bir topraklama tesisi ile referans toprak arasında ölçülen direnç değeridir. Topraklama barasından başlayarak, toprak iletkeni ve barasının dirençleri, toprak elektrotlarının yüzeyi ile toprak arasındaki geçiş direnci ve topraklayıcı yayılma direncinden oluşur. Diğer dirençlerin toprağın yayılma direncine göre çok küçük olması nedeniyle topraklama direncinin, toprağın yayılma direncinden oluştuğu kabul edilir.

Topraklama Empedansı (ZE): Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki (işletme frekansında) alternatif akım direncidir. Empedansların çok küçük olduğu durumlarda topraklama direnci olarak kabul edilir.

4 Kazıklı Toprak Megeri yaygın olarak benzin istasyonları ve fabrika kurulumları, paratoner kurulumu öncesi kullanılır. Topraklama iletkeninin montajı öncesi toprağın özgül direncini ölçer ve zemin etüdü yapmaya yardımcı olur.

 

ETİKET:  TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ İZMİR, TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ RAPORU İZMİR, TOPRAKLAMA RAPORU İZMİR

EGE BÖLGESİ İzmir Manisa Aydın Denizli Muğla Afyonkarahisar Kütahya Uşak