Standart ve yönetmelilere göre çizilen elektrik iç tesisat projesi bitirilip çıktı alındıktan sonra ilk olarak proje müellifi tarafından onaylanır. Bu onay ile birlikte artık projenin tüm hakları proje müellifi olan elektrik mühendisine aittir. Daha sonra ise projenin geçerlilik kazanması için bazı kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Projenin onaya sunulduğu makamlar ve kurumların onay için proje beraberinde istediği belgeler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 1. Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO) : 1 takım mimari proje ile birlikte,

 2. Yapı Denetim firması :1 takım mimari proje ve proje müellif taahhütnamesi ile birlikte

 3. GDZ Elektrik Dağıtım AŞ :1 takım mimari proje ile birlikte,

 4. Türk Telekom AŞ :Numarataj ve İmar durumu ile birlikte

  TEMEL TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  1.  Temel topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır.Binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir.
  2. Temel topraklayıcı, her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmeli ve temel betonu döküldükten sonra her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Son noktalar temelin dışına çıkarılmalıdır.
  3. Temel topraklanması tüm yeni binalarda uygulanmak zorundadır.
  4.     Temel topraklamasında, 30 mm x 3,5 mm boyutlarında galvanizli çelik şerit veya 10 mm çapında yuvarlak galvanizli çelik çubuk kullanılmalıdır.
  5. Temel topraklamasının bağlantı filizleri, bina içine girdikleri yerde en az 1,5 m uzunluğunda olmalıdır. Bu filizler, giriş noktalarında korozyona karşı korunmalıdır.
  6.   Kuvvetlendirilmiş (çelik hasırlı) temellerde, topraklayıcı en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m aralıklarla çelik hasıra bağlanmalıdır.
  7.   Temel topraklaması yapılan yerlerde, mutlaka ‘potansiyel dengeleme barısı’ tesis edilmelidir.
  8.   Ana potansiyel dengeleme yapmak amacıyla, potansiyel dengeleme barısına bağlanarak bağlantı filiz veya bağlantı parçası bina ana panosunun yanına yerleştirilmelidir.
  9.   Topraklayıcının beton içindeki yeri, uygun mesafelere konarak tutucularla sabitlenmelidir. Örneğin 2 m aralıklarla, 30 cm’lik kazıklarla sabitlenmelidir.
  10. Oturduğu tabanı büyük olan binalarda, temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, enine bağlantılarla 20 m x 20 m’lik gözlere bölünmelidir.
  11. Topraklama iletkenlerinin, topraklama direncinin ölçülmesi sırasında ayrılabilmesi için, gerekli düzenekler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.
  12.  Topraklama iletkeni ayırıcı düzeneğinin mekanik dayanımı yeterli olmalıdır.
  13.   Temel topraklamalarda kullanılacak malzemeler, pil olayına meydan verilmeyecek şekilde seçilmelidir.
  14. Çubukların eklerinde kullanılan malzemeler, çubuklarla ayrı mekanik dayanıma sahip olmalıdır.
  15.   Temel topraklaması aynı zamanda, yıldırımdan korunma tesislerindeki   topraklama görevini görür. Bunun içinde bina çevresinde çıkışlar bırakılır. Bu çıkışlar çelik şeritlerle olduğu gibi kablo ile de olabilir. Kablonun kesiti en az 50 mm2 (NYY) olmalıdır.
  16. Temel topraklamasını yaparken, binanın elektrik projesinin onaylanmasında ön şartlardan birisi olan ‘temel topraklama projesi’ndeki ayrıntılara aynen uyulmalıdır.