Paratoner Topraklama Tesisatı ve Alan Çap Proje Çizimi

Ülkemiz, yıllın belli dönemlerinde kuvvetli yağmur ve güçlü rüzgar etkisi altına girerek yıldırımlara maruz kalabilmektedir. Bu zaman diliminde yıldırımların etkisiyle çeşitli can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bilindiği üzere şehirler, sanayi ve üretim tesisleri, yüksek binalar vb diğer yapılar yıldırımlardan en çok etkilenen yapılardır. Yıldırımların etkisini izole etmek ve kontrollü olarak yıldırım enerjisini toprağa aktarmak amacıyla kullanılan paratoner, bu tarz yapılar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer almaktadır.

paratoner-krokisiParatoner kurulumları yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken hususların başın da ise paratoner tesisat montajı bulunmaktadır. Zira, prosedürlere uygun olarak yapılmayan paratoner uygulamaları faydadan çok daha büyük zararlara sebebiyet verebilir. Bu sebeple paratoner montajı esnasında uyulması gereken prosedürlere uyulmalı ve bu işlem paratoner uygulamaları hakkında tecrübeli bir mühendis ve bilirkişilerce uygulanmalıdır.

Paratoner Topraklama Tesisatı Yapılırken Ön Hazırlıklar

Topraklama direncinin ölçülmesi, (Maksimum 10 Ohm)
Koruma borusunun yerleştirilmesi,
Kontrol klemensi tespiti,
İniş iletkenlerinin tespit edilmesi ve topraklama klemensinin kontrol klemensine bağlanması,
Paratoner taşıyıcı direği ve ikaz levhasının yerinin tespit edilmesi

Paratoner Tesisatı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aktif paratoner montajı yapılırken paratoner, uygulama yapılacak binanın en üst noktası seçilmeli veya en üst noktadan 1.5 metre daha yüksekte olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Tesisatta kullanılacak bakır iletkenler %99.5 saflıkta ve elektrolitik bakır olmalıdır.
Paratoner kurulacak tesisin ölçülen topraklama direnci 5 ohm ise uygulamaya geçilebilir. Ancak bu değerden yüksek ise ek bakır çubuklar kullanılarak değer düşürülmelidir.
Çatılarda yer alan, tv anteni, telsiz antesi vb. cihazlar varsa bu cihazların da paratonere bağlanması gereklidir. (TS622)
Paratoner, yangın ihbarı, kumanda tesisatı vb. kontrol noktalarından en az 5 metre mesafe olacak şekilde uygulanmalıdır.
Aktif paratonerin toprak altında kalan kısımları bütünüyle ziftlenmeli ve toprak altına gömülmelidir.

Aktif paratoner tesisat montajı ve paratoner kurulumları alanında uzman firmalarca yetkinlik belgesine sahip uzman kişilerce yapılmalıdır. Paratoner tesisat montajı, aktif paratoner kurulumları ve radyoaktif paratoner değişim talepleriniz için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

paratoner-krokisi